fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin e Tiranës.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

• Të kenë diplome të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
• Të kenë njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit;
• Të kenë aftësi të mira komunikuese në punë dhe në grup;
• Të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm;
• Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti;
• Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

  1. Kërkesë për punësim
  2. Curriculum Vitae
  3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar me listë notash.
  4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi
  5. Referencë pune nga punëdhënësi i fundit
  6. Fotografi (1 cope)

Dokumentacioni i kërkuar të paraqitet brënda datës 31 Gusht 2023 dhe të dorëzohet në zarf të mbyllur në adresën si më poshtë:

– Rruga Dritan Hoxha, Laprakë, Tiranë, Albania

Ose në adresën zyrtare të emailit si më poshtë:

[email protected]

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com

  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲...