fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a, Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin Specialist Kontabiliteti dhe Taksave, për Zyrën Qendrore:

Kërkesat kryesore për kandidatët në këtë pozicion janë:

 • Diplomë Master ose Diplomë sipas sistemit para aplikimit të Kartës së Bolonjës në Kontabilitet Financë;
 • Njohuri shumë të mira mbi standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe legjislacionin tatimor;
 • Të paktën 2 vjet përvojë në këtë profesion. Preferohen kandidatët që kanë punuar në institucione financiare apo firma auditimi.
 • Njohuri shumë të mira të programeve Office, veçanërisht Excel;
 • Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze;
 • Aftesi shume te mira komunikuese dhe pune te suksesshme ne grup.

Detyrat kryesore për të qenë në krye të:

 • Ndjek marrëveshjet me furnitorët, përgatit faturat e blerjes/shitjes sipas kushteve të kontratës dhe i shpërndan ato brenda afateve të përcaktuara.
 • Kryen pagesën e faturave në sistem, ndjek dhe rakordon furnitorët sipas afateve të përcaktuara.
 • Ndjek transaksionet me bankën dhe arkën,
 • Përgatit urdhërpagesat për bankën
 • Kryen llogaritjen dhe ndjekjen e shpenzimeve të ndryshme.
 • Ndjek deklaratat dhe transaksionet me tatimet
 • Është përgjegjës për “Petty CASH” të shoqërisë, :

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesa për punësim;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Kopje e diplomës universitare e lidhur me listën e notave;
 4. Fotografi (1 copë);

Dokumentacioni i kërkuar duhet të dorëzohet me email brenda datës 10 tetor 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit si më poshtë:

 • [email protected]
  Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë të internetit www.fondibesa.com.
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Elbasanit. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomiko Të ketë të paktën 1 ...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist për Rrjetet Sociale, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit, në Zyrën Qendrore: Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë: Detyrat kryesore për të ...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore & Pogradec. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:  Të kenë diplomë të shkollës ...