fbpx

Rritja e kapaciteteve të stafit në fokus të Fondit Besa


Profesionalizmi dhe Qëndrueshmëria në rezultate janë dy ndër vlerat kryesore të Fondit Besa, zhvilluar dhe konsoliduar në vite. Ky proces mbështetet në zhvillimin e aftësive profesionale të burimeve njerëzore në harmoni me vizionin e Institucionit tonë. Të fokusuar plotësisht në këto vlera, Fondi Besa së fundi ka vlerësuar të domosdoshme dhënien më shumë kohë procesit të trajnimit për stafin e ri të sapo angazhuar në Degët Rajonale. Nëse koha kushtuar këtij procesi është një aspekt i rëndësishëm, rivlerësimi i përmbajtjes së procesit mbetet po aq i rëndësishëm për efikasitetin e tij. 

Në këtë kontekst, përgjatë 17-19 Janarit, 12 oficerë të rinj kredie u trajnuan mbi çështjet thelbësore të funksionimit të sistemit të kredidhënies të Fondit Besa dhe më gjerë. Të rinj me përkushtim, gjallëri dhe me eksperienca të ndryshme profesionale, tashmë janë bërë pjesë e zhvillimit të qëndrueshëm të Fondit Besa.      

Urojmë punë të mbarë Stafit të Ri!

  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲...