fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a, Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin Specialist i Kontabilitetit dhe Raportimit, për Zyrën Qendrore:

Kërkesat kryesore për kandidatët në këtë pozicion janë:

 • Diplomë Master ose Diplomë sipas sistemit para aplikimit të Kartës së Bolonjës në Kontabilitet Financë;
 • Njohuri shumë të mira mbi raportet financiare dhe analizat e pasqyrave financiare.
 • Njohuri shumë të mira mbi standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimin e Bankës së Shqipërisë;
 • Njohuri shumë të mira mbi programet e Office, veçanërisht njohuri të zgjeruara të programit “Excel” dhe programeve të tjera
 • Të paktën 5 vite përvojë në këtë profesion. Preferohen kandidatët që kanë punuar në institucione financiare apo firma auditimi.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze,
 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe punë e suksesshme në grup

Detyrat kryesore për të qenë në krye të:

 • Përgatit raporte financiare periodike dhe pasqyra të ndryshme brenda afateve dhe formateve të përcaktuara.
 • Mban dhe përditëson strukturat e llogarive dhe qendrat përkatëse të kostos.
 • Koordinon dhe siguron të dhëna për auditimet e brendshme dhe të jashtme.
 • Monitoron dhe ndjek marrëveshjet dhe detyrimet me furnitorë dhe kreditorë të ndryshëm dhe përputhshmërinë e tyre
 • Ndihmon në formulimin e buxhetit në përputhje me politikat dhe udhëzimet buxhetore.
 • Përgjegjës për menaxhimin e parasë së gatshme dhe likuiditetin, llogaritë bankare dhe aktivitetet e pagesave.
 • Përgjegjës për ndjekjen e rreziqeve të likuiditetit, kursit të këmbimit dhe normës së interesit

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesa për punësim;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Kopje e diplomës universitare e lidhur me listën e notave;
 4. Fotografi (1 copë);

Dokumentacioni i kërkuar duhet të dorëzohet me email brenda 10 tetor 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit si më poshtë:

 • [email protected]
  Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë të internetit www.fondibesa.com.
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Lezhe, Lac, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore, Tepelene, Permet & Sarande. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o ...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Vlores. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha ...