fbpx

Çfarë duhet të dini përpara se të merrni një kredi?


Në radhë të parë duhet të studioni me kujdes se sa janë të ardhurat dhe shpenzimet tuaja mujore. Kjo mund t’ju ndihmojë të kuptoni se çfarë kapaciteti keni për të shlyer kredinë, duke ju ndihmuar kështu të vendosni për shumën e kredisë dhe për pagesat mujore.

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a, Nonbank Financial Institution, announces competitionin the position Accounting and Reporting Specialist for theHeadquarters: Main requirements for candidates in this position are: Main duties to be in charge of: All candidates must present the following documents: The required ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a, Nonbank Financial Institution, announces competition in the position Accounting and Tax Specialist1 for the Headquarters: Main requirements for candidates in this position are: Main duties to be in charge of: All candidates must present the following documents: ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces the competition for a vacancy in the position of OPERATOR ASSISTANT for the City of Tirana. The main requirements for candidates for this position are:o University Diploma in the Faculty of Economicso ...