fbpx

Cili duhet jetë afati i shlyerjes së kredisë?


Afati është kohëzgjatja e kontratës së kredisë. Në varësi të shumës, llojit të kredisë, llojit të aktivitetit që do të kreditohet, përcaktohet edhe afati i shlyerjes së kredisë.

Pasi të përcaktoni afatin e përshtatshëm të shlyerjes, përcaktohet edhe shuma e këstit që që do të paguani çdo muaj. Meqenëse kreditë e ndryshme kanë afate të ndryshme, dhe si rrjedhojë edhe kosto të ndryshme, është më mirë të diskutoni opsionet tuaja me bankën apo institucionin financiar.

Sa më i shkurtër të jetë afati i maturimit, aq më i lartë do të jetë kësti mujor, por në vlerë absolute do të paguani më pak interes gjatë shlyerjes së kredisë. Të gjitha bankat kanë oferta të ndryshme për afatet, prandaj dhe ju duhet të zgjidhni institucionin (bankën) që ju jep ofertën më të mirë në këtë aspekt.

Përsa i përket shumës së këstit, në varësi të kohëzgjatjes do t’i kërkoni oficerit të kredisë t’ju tregojë kalendarët e mundshëm të kredisë për të kuptuar se cili do të ishte më i përshtatshmi për ju.