fbpx

Kësti


Këstet janë pagesat e bëra në periudha të caktuara kohore (zakonisht mujore) për shlyerjen e kredisë. Kontrata e kredisë ose aneks marrëveshja (plani i pagesës) duhet të përcaktojë shumën e saktë të këstit të pagesës (përfshirë principalin dhe interesin) dhe numrin e kësteve.

Huadhënësi është i detyruar që të sigurojë një plan të kësteve (planin e amortizimit), i cili konsiderohet si një pjesë përbërëse e kontratës së kredisë.

Planifikimi i kësteve përmban një listë të kësteve dhe ndryshimet përkatëse në pagesat e mbetura të principalit dhe të interesit.

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Non-Bank Financial Institution, announces competition on vacancy notice ASSISTANT OPERATOR for the city of Elbasan. The main requirements for candidates in this position are as below: o University Diploma in the Faculty of Economicso Must have at ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice Social Network Specialist at the Department of Marketing and Development, in the Headquarters: Main requirements for candidates in this position are as following: Main duties to be in ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Non-Bank Financial Institution, announces competition on vacancy notice LOAN OFFICER for the cities Tirana, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore & Pogradec. Main requirements for candidates in this position are as below: o Higher education diploma, preferably Faculty ...