fbpx

Sa do të jetë pagesa mujore totale e kredisë time?


Ju duhet të dini se sa do të jetë shuma totale që duhet të paguani për kredinë e marrë dhe sa do të jenë këstet mujore. Një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të kuptoni në këtë aspekt është si ndahet pagesa e këstet ndërmjet interesit dhe principalit për afatin e përcaktuar të kredisë?

Është e nevojshme të dini shumën totale të këstit mujor sepse kështu mund të kuptoni nëse jeni në gjendje të përballoni marrjen e një kredie të caktuar, pra nëse të ardhurat tuaja mujore mund të mbulojnë koston e jetesës dhe pagesën e këstit të kredisë.

Pavarësisht nëse oficeri i kredisë ju konsideron se mund të kualifikoheni për të marrë një shumë të caktuar kredie, kjo nuk do të thotë se ajo kredi mund të jetë e përballueshme prej jush.

Jeni Ju ata që duhet ta vlerësoni nëse do të mund ta paguani këstin mujor të kredisë. Shpesh dëgjojmë në reklamat e ndryshme në media se disa produkte kredie ofrojnë “norma tërheqëse”, norma interesi të ulta për një vit apo një kohë të shkurtër, të cilat më pas rriten duke rezultuar në pagesa mujore shumë më të larta, dhe ndonjëherë të papërballueshme për ju.

Bëni kujdes të merrni të gjithë informacionin e nevojshëm se cila do të jetë shuma maksimale e këstit që do t’ju duhet të paguani, në rast se do të ndryshojë norma e interesit.

Është një pyetje për të cilën duhet të sqaroheni që në fillim, përpara se të vendosni të merrni kredi. Duke pasur informacionin e duhur, do të jeni të ndërgjegjshëm se sa do të paguani dhe si do të planifikoni për të paguar kredinë.