fbpx

Shlyerja e parakohshme


Konsumatorët mund të paguajnë kredinë më herët se sa është planifikuar dhe nënshkruar në kontratën e kredisë. Mund t’ju ndodhë që në një moment  të caktuar të keni para të lira dhe dëshironi të ulni nivelin e borxhit.

Pjesa më e madhe e bankave dhe institucioneve të tjera financiare ja u lejon këtë. Disa prej tyre kanë vendosur një komision të caktuar fiks, disa të tjera një përqindje mbi shumën e mbetur, etj.

E rëndësishme është që kur nënshkruani një kontratë, kushtoni vëmendje pjesës për shlyerjen e parakohshme, nëse kontrata e kredisë parashikon një mundësi të tillë dhe nëse duhet të paguhet komision apo penalitet për atë. Është e drejta juaj që t’i kërkoni huadhënësit këtë informacion.

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a, Nonbank Financial Institution, announces competitionin the position Accounting and Reporting Specialist for theHeadquarters: Main requirements for candidates in this position are: Main duties to be in charge of: All candidates must present the following documents: The required ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a, Nonbank Financial Institution, announces competition in the position Accounting and Tax Specialist1 for the Headquarters: Main requirements for candidates in this position are: Main duties to be in charge of: All candidates must present the following documents: ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces the competition for a vacancy in the position of OPERATOR ASSISTANT for the City of Tirana. The main requirements for candidates for this position are:o University Diploma in the Faculty of Economicso ...