The President of the Republic of Albania, Prof. Dr. Bamir Topi awards “Besa” Fund with the “Medal of Gratitude”

by admin on 2012-12-24 06:49

On April 10, 2012, the President of the Republic, Prof. Dr. Bamir Topi…

Signing of Loan Agreement with EBRD

by admin on 2012-12-24 06:25

Besa Fund is the only microfinance institution that was provided with a loan from EBRD.

“Fondi BESA winner of the Century International Platinum Quality Era Award in the realm of Customer Satisfaction, Leadership, Strategic Planning and Benchmarking

by admin on 2012-12-18 06:21

In March 11, 2012, in Geneva, Switzerland, Fondi BESA was honored from…

Fondi BESA sh.a. is awarded with the prize “ARCH OF EUROPE FOR QUALITY AND TECHNOLOGY” in Gold Category

by admin on 2012-12-18 06:15

On June 27, 2011, in Frankfurt, Fondi BESA sh.a was awarded from the Business…

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.