fbpx

Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve


Në bazë të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtaret dhe Shoqëritë tregtare”, mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme duhet të thirret të paktën një herë në vit.
Çdo vit, aksionerët e Fondit Besa sh.a mblidhen në Asamblenë e tyre të Përgjithshme për të vendosur mbi politikat e biznesit, përmirësimet në Statut, miratimin e llogarive vjetore dhe të raporteve të performancës, aprovimin e biznes planit për vitin e ardhshëm, zgjedhjet e reja, etj.

 

 

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position CASHIER for the city of Lushnjës...
  • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh. a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...