fbpx

Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve


Në bazë të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtaret dhe Shoqëritë tregtare”, mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme duhet të thirret të paktën një herë në vit.
Çdo vit, aksionerët e Fondit Besa sh.a mblidhen në Asamblenë e tyre të Përgjithshme për të vendosur mbi politikat e biznesit, përmirësimet në Statut, miratimin e llogarive vjetore dhe të raporteve të performancës, aprovimin e biznes planit për vitin e ardhshëm, zgjedhjet e reja, etj.

 

 

  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲...