fbpx

Fondi Besa i kushton një vëmendje të veçantë trajnimit dhe zhvillimit profesional të stafit.


Fondi Besa i kushton një vëmendje të veçantë trajnimit dhe zhvillimit profesional të stafit. Ne i mbështesim punonjësit tanë duke filluar nga dita e parë e punësimit tek ne, duke i ofruar trajnime dhe duke i vënë në dispozicion mjetet dhe burimet që ju nevojitet për të ndërtuar njohuritë e duhura, për të rritur aftësitë e tyre dhe për të fituar përvojën që do t’u nevojitet për të arritur suksesin profesional. Ne duam që punonjësit tanë të arrijnë objektivat dhe qëllimet e tyre afatshkurtra dhe afatgjata për një karrierë sa më të mire.

Gjatë datave 1-2 dhe 8-9 Prill u zhvillua trajnimi me stafin e punësuar së fundi pranë degëve të ndryshme të Fondit BESA. Ky process trajnimi fillestar vlerësohet si një mekanizëm efikas, pasi bën të mundur një informim të domosdoshëm për stafin e ri, përpara përfshirjes së tyre si oficer kredie. Pjesëmarrësit morën informacione të rëndësishme për funksionimin e sistemit të kredidhënies dhe punën e tyre të përditshme.

👉Fondi Besa i konsideron burimet e tij njerëzore si një aset dhe faktor i rëndësishëm, që përfaqëson forcën kryesore në zhvillimin e institucionit.Suksese stafit të ri!

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice ASSISTANT OPEATOR for the city of Berat.....
  • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces Competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...