fbpx

NJOFTIM PUNESIMI


Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST IT per Zyren Qendrore.

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

• Arsim te larte ne deget Informatike, Inxhinjeri Kompjuterash;
• Te kene njohuri te mira te sistemeve te operimit Linux,Windows Server 2012 dhe versionet me pas;
• Te kene njohuri te mira ne sisteme Backup te te dhenave (Tape Server);
• Njohuri ne sherbimet baze te Active-Directory dhe mail client;
• Te kene njohuri te mira te sistemeve te operimit Windows 7,8,10 dhe troubleshooting te tyre;
• Te kene njohuri te mira ne sistemet e sigurise se te dhenave, si antivirus, etj.
• Te kene njohuri te mira Printera, Fotokopje dhe Skanera;
• Te kene njohuri te mira te rrjeteve mbi bazen e OSI model, switching, routing dhe wireless;
• Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
• Kualifikime te tjera ne fushen e teknologjise se informacionit;
• Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem, ne sistemin bankar e financiar;
• Preferohet te kene leje per drejtim automjeti;
• Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;
• Te kene njohuri te mira ne gjuhen e huaj anglisht.

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

• Kerkese per punesim
• Curriculum Vitae
• Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash
• Deshmi te ndryshme kualifikimi
• Reference pune nga punedhenesi i fundit
• Fotografi (1 cope)

Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 14 Qershor 2020 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur prane Zyres Qendrore te Fondit Besa, me adrese: Rruga “Dritan Hoxha”, Laprake, Tirane ose ne adresen tone zyrtare sa me poshte: [email protected]

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.