fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI ARKËTARE


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin

për vend të lirë pune në pozicionin ARKËTARE për Qytetin e Elbasanit.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
  • Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit;
  • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm;
  • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesë për punesim
  1. Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brenda datës 6 Prill

2021 në adresen tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

[email protected]

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet

www.fondibesa.com.

 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Oficer i Sigurisë së Informacionit ISO ...
 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...