fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI ARKËTARE


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin

për vend të lirë pune në pozicionin ARKËTARE për Qytetin e Elbasanit.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

  • Të kenë diplomë të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
    • Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit;
    • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm;
    • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

  1. Kërkesë për punesim
    1. Curriculum Vitae

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brenda datës 6 Prill

2021 në adresen tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

– mfi@besa.org.al

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet

www.fondibesa.com.