Trajnim me oficerët e kredisë


Në kuadër të rritjes së kapaciteteve të stafit, gjatë kësaj jave janë organizuar trajnime në disa degë të rrethit Tiranë në bashkëpunim me zyrën e Projektit GEFF.

Fondi Besa i konsideron burimet e tij njerëzore si një aset dhe faktor i rëndësishëm, që përfaqëson forcën kryesore në zhvillimin e institucionit.

Gjatë këtij viti ne jemi angazhuar për rritjen e ekspertizës dhe profesionalizmit të stafit me një fokus të shtuar në trajnimin e gjithë niveleve të tij.

 

  

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.