fbpx

Trajnim Stafi 5-6 Mars 2019


Më 5-6 Mars 2019 u zhvillua trajnimi i programuar për stafin e ri të oficerëve të kredisë, të punësuar në Fondin Besa gjatë periudhës Janar-Shkurt 2019.
Aktivitetet e këtij komponenti zhvillohen në harmoni dhe mbeshtetje të plotë të komponenteve të tjerë të Institucionit për realizimin e objektivave të tij.

Gjatë dy ditëve u informuan dhe trajnuan 14 oficerë të rinj kredie, të angazhuar pranë 12 Degëve Rajonale të Fondit Besa sh.a. U transmetua informacion i domosdoshëm për përfshirjen e shpejtë të stafit të ri në punën e përditshme për mirëfunksionimin e sistemit të kredisë në mbështetje të sipërmarrësve. Përfaqësues të Fondit Besa referuan informacione praktike dhe të aktualizuara mbi punën e përditshme, për të përballuar sfidat e Institucionit dhe zhvillimet social-ekonomike në vend.

Urojmë punë të mbarë për stafin e ri!