fbpx

KREDI PËR PUSHIME


KREDI PËR PUSHIME

Kredi për Pushime” është një produkt që ofrohet për nevoja konsumatore të klientëve, specifikisht për pushime (brenda apo jashtë vendit).

Nëse keni nevojë për financim deri në vlerën 200,000 Lekë për nevoja konsumatore, ju mund të përfitoni kredi shpejt dhe lehtë.

• Kredia ju transferohet direkt në llogarinë tuaj sapo të nënshkruhet kontrata.
• Ne ju mundësojmë kthimin e kredisë edhe para afatit pa asnjë kosto shtesë.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

  SHUMA   Shuma maksimale e kredisë 200,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Afati maksimal 12 muaj
  KOMISIONI  3%
  KOLATERALI   Garantor, Dorëzani    
  RIPAGIMI I KREDISË  Në varësi të preferencës së klientit:
• Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
• Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
 INTERESI   24%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klient

 

Shembull  
Shuma 40,000 Lekë
Kohëzgjatja 12 Muaj
Interesi mujor 2.00%
Interesi Vjetor 24.00%
Komisioni në përqindje 3%
Komisioni në vlerë 1,200 Lekë
NEI 34.5%

 

Shembull :

Vlera e Kredisë (Lekë)Kësti MujorMaturiteti (muaj)
50,0004,70012
100,0009,40012
150,00014,10012
200,00018,90012
  • Shifrat janë orientuese. Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës më të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

 

  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist për Rrjetet Sociale, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit, në Zyrën Qendrore: Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë: Detyrat kryesore për të ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Vlores. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha ...