fbpx

Në kuadër të forcimit të edukimit financiar te të rinjve, Fondi BESA zhvilloi në Universitetin Evropian të Tiranës një leksion të hapur në lëndën “Financat e Ndërmarrjes”.

by admin on 2019-01-30 02:26

Ky leksion u referua nga përfaqësuesit e Fondit BESA…

Rritja e kapacitetit te stafit

by admin on 2019-01-18 08:55

Trajnimi i punonjësve të rinj

by admin on 2019-01-17 02:00

Si çdo komponent dhe aktivitet i Fondit Besa sh.a. edhe komponenti i trainimeve rimerr angazhimet e tij, në përgjigje…

Workshop: Asistenca Teknike në Kuadër të Programit për Punësim dhe Inovacion Social në Shqipëri përmbushi pritshmëritë e pjesëmarrësve

by admin on 2019-01-15 08:34

Workshopi i fundit me temë “Aplikimi për kontraktimin e Instrumenteve…

Fondi BESA sh.a. dhe BlueOrchard nënshkruajnë Marrëveshjen e Huasë në shumën 1 Milionë Euro

by admin on 2019-01-10 12:51

Kjo hua do të përdoret për rritjen e portofolit të kredisë së Fondit BESA…