fbpx

KREDIA “BESA TURIZËM PROJEKT”


Kredia “BESA TURIZËM PROJEKT” synon financimin e bizneseve që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit apo personat që duan të hapin një aktivitet në këtë sektor, në rrethet Gjirokastër, Përmet, Berat dhe Skrapar.

Periudha e vlefshmërisë: 17 Prill 2017 deri në 17 Prill 2020

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 15,000 Euro ose ekuivalenti në Lekë
  MONEDHA  Euro ose  Lekë
  AFATI  Deri në 3 vjet (36 muaj)
  KOMISIONI  1% në vit mbi shumën totale të kredisë
  KOLATERALI   Kolaterali nuk është kusht absolut për miratimin e kredisë
  RIPAGIMI I KRERDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet
e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
I Çrregullt: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund te shlyhet me këste mujore jo te
rregullta, fleksibël sipas sezonalitetit. Shuma e pagesës do të llogaritet bazuar në të ardhurat mujore të klientit.
  INTERESI  15%
• Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti
  PERIUDHA GRACE  1- 6 muaj vetëm për kalendarin Flat dhe  Declining

 

Kjo kredi mundësohet nën projektin “BESA TURIZËM PROJEKT” i bashkëfinancuar me Fondacionin Cesvi.

       

Apliko!
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Lezhe, Lac, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore, Tepelene, Permet & Sarande. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Vlores. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha ...