fbpx

KREDI “BESA AGRO EaSI”


    

Kredi pa hipotekë!

Kredi për të gjithë ata që duan të rrisin prodhimin e tyre bujqësor dhe blegtoral, tw investojnë në aktivitete që lidhen me përpunimin dhe shitjen e produkteve bujqësore dhe blegtorale!

Falë mbështetjes së Bashkimit Evropian, në kuadrin e programit “Punësim dhe Inovacioni Social”, për të rritur zhvillimin e sektorit bujqësor dhe për të mbështetur iniciativën e të rinjve sipërmarrës, Fondi BESA dhe Fondi Evropian i Investimeve (EIF) kanë nënshkruar një Marrëveshje Garancie për të mbështetur këto aktivitete.

Në kuadër të këtij bashkëpunimi, Fondi BESA i ofron huamarrësve kushte kredie më konkurruese dhe tërheqëse sesa kushtet e kreditimit normal për kreditë bujqësore të ofruara deri më tani. Pra, klientët përfitojnë:

• Ulje të normës së interesit prej të paktën 0.3%
• Mund ta përfitojnë këtë kredi pa hipotekë.
• Mund të vendosin vetë se sa para duan të shlyejnë në muaj, duke ndjekur kështu ciklin e cash flow të tyre

Periudha e vlefshmërisë: 25 Maj 2016 deri në 30 Shtator 2019

Kushdo që është I interesuar e inkurajojmë të aplikojë dhe të përfitojë nga këto kushte të favorshme, të cilat janë bërë të mundura me mbështetjen e EIF-së.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

Jo më pak se 30% e vlerës së investimit total

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 3,500,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  deri në 5 vjet (60 muaj)
  KOMISIONI  1-3% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Hipoteka nuk është kusht i domosdoshëm për përfitimin e kredisë. Barrë Siguruese; Peng
  RIPAGIMI I KRERDISË I Çrregullt: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund te shlyhet me këste mujore jo të
rregullta, fleksibël sipas sezonalitetit. Shuma e pagesës do të llogaritet bazuar në të ardhurat mujore të klientit
  INTERESI  15.6% deri në 20%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

  

Shembull :

 

Vlera e KredisëInteresi VjetorMaturiteti (muaj)
500,00015.6%12
1,000,00013.5%12
3,000,000 16.5%24

Shifrat janë orientuese. Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës ma të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

   

Për informacione të mëtejshme lexoni më poshtë:

http://ec.europa.eu/social/microfinance,

http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship,

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/

Ky financim mbështetet nga Bashkimi Europian nën skemën e Garancisë e krijuar sipas Rregullores nr. 1296/2013 të Parlamentit dhe Këshillit Europian për Programin për Punësim dhe Inovacion Social.

Për të aplikuar për këtë produkt kredie, kontaktoni me degën më të afërt të Fondit BESA ose në numrat e telefonit +355 42 25 38 41/2.

       
          

Apliko!
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Elbasanit. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomiko Të ketë të paktën 1 ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist për Rrjetet Sociale, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit, në Zyrën Qendrore: Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë: Detyrat kryesore për të ...