fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-01-25 08:32

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔 shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për qytetin Kruje, Peqin.
𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-01-19 11:39

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme, për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-01-19 11:27

Fondi BESA shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë, Durrës, Kukës, Vlorë dhe Lushnjë…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2023-01-13 09:38

Fondi BESA shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-01-13 09:34

Fondi BESA shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Specialist Jurist ,për Zyrën Qëndrore.
Kërkesat kryesore për kandidatët për…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-12-27 12:29

Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗜𝗧 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿, pranë 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗕𝗿𝗲̈𝗻𝗱𝘀𝗵𝗲̈𝗺, për 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-12-23 11:43

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për Zyrën…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-12-14 12:09

Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-12-14 10:36

Oficer i Sigurisë së Informacionit ISO, pranë Kabinetit të Drejtorit Ekzekutiv, në Zyrën Qendrore:
Kërkesat kryesore për kandidatet…

FONDI BESA dhe FONDI EVROPIAN INVESTIMEVE

by webadm19 on 2022-12-02 10:51

FONDI EVROPIAN INVESTIMEVE i akordon FONDIT BESA një kredi prej 10 milionë Euro për të rritur aksesin në…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-12-01 12:53

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpallkonkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-11-29 08:04

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit..

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-11-14 10:32

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin në pozicionet: 1.SPECIALIST Hardware IT, për Zyrën Qëndrore. 2.Specialist IT Auditor. 3.Oficer i Sigurisë së….

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-10-25 02:02

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpallkonkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

Trajnimi: “Kujdesi ndaj klientit dhe shitjet efektive.”

by webadm19 on 2022-10-21 08:03

Duke pasur në vëmendje forcimin e kapaciteteve të oficerëve të kredisë dhe përmirësimin e aftësive të tyre në…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-10-13 08:29

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme, për Zyrën Qëndror….

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-10-04 12:17

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për për qytetet si më poshtë: Tiranë, Durrës, Sarandë…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-09-22 12:14

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Beratit…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-09-21 12:08

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin Fier…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-09-02 02:33

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme, për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-08-31 10:42

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-08-18 10:14

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-07-08 01:22

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për qytetin e 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗮𝘇𝗵𝗱𝗶𝘁:
𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-06-30 07:05

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-06-24 09:49

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ARKËTARE për Qytetin e Lushnjës…

              NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-06-09 08:09

Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë, Durrës, Shkodër…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-05-31 10:48

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme , për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-05-19 11:52

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Beratit. 𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-05-10 07:42

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:𝗧𝗶𝗿𝗮𝗻𝗲̈, 𝗗𝘂𝗿𝗿𝗲̈𝘀, 𝗦𝗵𝗸𝗼𝗱𝗲̈𝗿…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-04-01 10:06

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE…