fbpx

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-09-22 12:14

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Beratit…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-09-21 12:08

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin Fier…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-09-02 02:33

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme, për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-08-31 10:42

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-08-18 10:14

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-07-08 01:22

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për qytetin e 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗮𝘇𝗵𝗱𝗶𝘁:
𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-06-30 07:05

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-06-24 09:49

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ARKËTARE për Qytetin e Lushnjës…

              NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-06-09 08:09

Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë, Durrës, Shkodër…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-05-31 10:48

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme , për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-05-19 11:52

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Beratit. 𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-05-10 07:42

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:𝗧𝗶𝗿𝗮𝗻𝗲̈, 𝗗𝘂𝗿𝗿𝗲̈𝘀, 𝗦𝗵𝗸𝗼𝗱𝗲̈𝗿…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-04-01 10:06

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-03-29 09:27

Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:
Tirana, Durrës, Lushnjë, Korçë…

NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier

by admin on 2022-03-07 03:12

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt …

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-01-27 11:17

Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë, Fier, Korçë, Berat…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-01-17 01:49

Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Lushnjes.
Kërkesat kryesore për kandidatët…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-01-11 10:39

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin Fier…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-01-11 10:36

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist IT Audit, pranë Departamentit të Auditit të Brëndshëm…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-01-11 10:31

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE qytetet si më poshtë:

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2021-12-07 09:58

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetin e Sarandës:

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 09:30

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin e Tiranë dhe Fier…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 09:26

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin SPECIALIST Hardware IT, për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 09:00

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin IT MIS, për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 08:55

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist IT Audit, pranë Departamentit të Auditit të…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-12 02:52

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2021-11-12 07:37

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE…

Trainimi: “KUJDESI NDAJ KLIENTIT DHE SHITJET EFEKTIVE”

by webadm19 on 2021-10-27 11:51

Roli i oficerit të kredisë në Fondin Besa sh.a. është ndër më të rëndësishmit në aktivitetin e Institucionit…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-10-04 06:45

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection

NJOFTIM PUNËSIMI OFICER KREDIE

by webadm19 on 2021-09-16 02:43

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë..