fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2024-05-28 10:37

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2024-05-21 10:13

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2024-04-17 07:15

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2024-04-12 09:25

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2024-03-27 09:18

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2024-03-06 04:11

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2024-02-19 02:36

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2023-11-15 03:18

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2023-10-09 07:17

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2023-09-26 01:15

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2023-09-26 01:01

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2023-09-12 03:37

Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Oficer i Sigurisë së Informacionit ISO …

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2023-09-12 03:27

Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin Specialist IT Auditor …

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2023-09-12 10:38

Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës.

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2023-09-12 10:07

Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh, në Zyrën Qëndrore.

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2023-09-12 10:00

Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tiranë, Kukës, Lushnjë, Koplik …

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2023-08-08 07:53

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tiranë, Lushnjë, Fier dhe …

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2023-08-07 11:39

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin e Tiranës …

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2023-08-01 03:55

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Kutalli, Tepelenë, Përmet dhe …

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2023-07-25 09:00

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetin Fier …

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2023-07-25 08:48

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tiranë …

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2023-06-15 09:25

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh….

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-06-14 08:52

Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirane, Kukes, Sukth, Koplik, Gramsh, Lushnje, Fier, dhe Berat….

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2023-06-13 07:52

Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës.
Kërkesat kryesore për kandidatët…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-05-25 02:56

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔 shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për qytetet Kukës, Lushnjë, Gramsh, Vlorë, Koplik…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-05-25 07:26

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗗𝗲𝗯𝘁 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 për 𝗥𝗮𝗷𝗼𝗻𝗶𝗻 𝗲 𝗧𝗶𝗿𝗮𝗻𝗲̈𝘀.
𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-05-11 03:31

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔 shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për qytetet Tiranë, Kukes, Lushnjë, Vlorë, Berat, Koplik.

Forumi i Financës Alternative 2023

by webadm19 on 2023-05-10 11:10

Fondi Besa pati kënaqësinë të jetë për herë të dytë një ndër sponsorët e Forumit të Financës Alternative 2023.  Organizuar nën kujdesin….

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2023-05-03 08:41

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔 shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘 për Qytetin 𝗙𝗨𝗦𝗛𝗘 – 𝗞𝗥𝗨𝗝𝗘.
𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2023-04-13 01:16

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin Specialist IT Auditor, pranë Departamentit të Auditit…