fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-06-24 09:49

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ARKËTARE për Qytetin e Lushnjës…

              NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-06-09 08:09

Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë, Durrës, Shkodër…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-05-31 10:48

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme , për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-05-19 11:52

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Beratit. 𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-05-10 07:42

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:𝗧𝗶𝗿𝗮𝗻𝗲̈, 𝗗𝘂𝗿𝗿𝗲̈𝘀, 𝗦𝗵𝗸𝗼𝗱𝗲̈𝗿…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-04-01 10:06

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-03-29 09:27

Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:
Tirana, Durrës, Lushnjë, Korçë…

NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier

by admin on 2022-03-07 03:12

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt …

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-01-27 11:17

Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë, Fier, Korçë, Berat…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-01-17 01:49

Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Lushnjes.
Kërkesat kryesore për kandidatët…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-01-11 10:39

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin Fier…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-01-11 10:36

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist IT Audit, pranë Departamentit të Auditit të Brëndshëm…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-01-11 10:31

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE qytetet si më poshtë:

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2021-12-07 09:58

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetin e Sarandës:

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 09:30

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin e Tiranë dhe Fier…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 09:26

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin SPECIALIST Hardware IT, për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 09:00

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin IT MIS, për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 08:55

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist IT Audit, pranë Departamentit të Auditit të…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-12 02:52

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2021-11-12 07:37

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE…

Trainimi: “KUJDESI NDAJ KLIENTIT DHE SHITJET EFEKTIVE”

by webadm19 on 2021-10-27 11:51

Roli i oficerit të kredisë në Fondin Besa sh.a. është ndër më të rëndësishmit në aktivitetin e Institucionit…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-10-04 06:45

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection

NJOFTIM PUNËSIMI OFICER KREDIE

by webadm19 on 2021-09-16 02:43

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë..

Njoftim Punësimi: IT MIS, Specialist IT Security, Specialist Hardware IT

by webadm19 on 2021-09-15 10:23

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionet: IT MIS…

Fondi Besa nën moton “Këtu për të ndihmuar

by webadm19 on 2021-09-13 10:41

Fondi Besa nën moton “Këtu për të ndihmuar” vijon traditën e tij për dhurimin e gjakut.

BANKA PER TREGTI DHE ZHVILLIM E DETIT TE ZI dhe FONDI BESA rrisin financimin për biznesin mikro, të vogël e të mesëm në Shqipëri.

by webadm19 on 2021-07-28 07:19

FONDI BESA rrisin financimin për biznesin mikro, të vogël e të mesëm në Shqipëri. Kredi e re prej 6 milionë EURO për ta…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2021-07-12 01:42

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:…

Trajnimi për Drejtuesit e Degëve Rajonale

by webadm19 on 2021-06-24 10:56

Trajnimi me temë: “Rritja e Kapaciteteve të Drejtuesve të Degëve Rajonale mbi Shitjen & Marketingun …

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-05-27 06:16

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:…

Fondi Besa i kushton një vëmendje të veçantë trajnimit dhe zhvillimit profesional të stafit.

by webadm19 on 2021-04-15 07:26

…veçantë trajnimit dhe zhvillimit profesional të stafit. Ne i mbështesim punonjësit tanë duke filluar ….

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position CASHIER for the city of Lushnjës...
  • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh. a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...