fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-01-11 10:39

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin Fier…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-01-11 10:36

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist IT Audit, pranë Departamentit të Auditit të Brëndshëm…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-01-11 10:31

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE qytetet si më poshtë:

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2021-12-07 09:58

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetin e Sarandës:

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 09:30

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin e Tiranë dhe Fier…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 09:26

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin SPECIALIST Hardware IT, për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 09:00

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin IT MIS, për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 08:55

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist IT Audit, pranë Departamentit të Auditit të…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-12 02:52

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2021-11-12 07:37

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE…

Trainimi: “KUJDESI NDAJ KLIENTIT DHE SHITJET EFEKTIVE”

by webadm19 on 2021-10-27 11:51

Roli i oficerit të kredisë në Fondin Besa sh.a. është ndër më të rëndësishmit në aktivitetin e Institucionit…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-10-04 06:45

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection

NJOFTIM PUNËSIMI OFICER KREDIE

by webadm19 on 2021-09-16 02:43

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë..

Njoftim Punësimi: IT MIS, Specialist IT Security, Specialist Hardware IT

by webadm19 on 2021-09-15 10:23

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionet: IT MIS…

Fondi Besa nën moton “Këtu për të ndihmuar

by webadm19 on 2021-09-13 10:41

Fondi Besa nën moton “Këtu për të ndihmuar” vijon traditën e tij për dhurimin e gjakut.

BANKA PER TREGTI DHE ZHVILLIM E DETIT TE ZI dhe FONDI BESA rrisin financimin për biznesin mikro, të vogël e të mesëm në Shqipëri.

by webadm19 on 2021-07-28 07:19

FONDI BESA rrisin financimin për biznesin mikro, të vogël e të mesëm në Shqipëri. Kredi e re prej 6 milionë EURO për ta…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2021-07-12 01:42

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:…

Trajnimi për Drejtuesit e Degëve Rajonale

by webadm19 on 2021-06-24 10:56

Trajnimi me temë: “Rritja e Kapaciteteve të Drejtuesve të Degëve Rajonale mbi Shitjen & Marketingun …

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-05-27 06:16

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:…

Fondi Besa i kushton një vëmendje të veçantë trajnimit dhe zhvillimit profesional të stafit.

by webadm19 on 2021-04-15 07:26

…veçantë trajnimit dhe zhvillimit profesional të stafit. Ne i mbështesim punonjësit tanë duke filluar ….

NJOFTIM PUNËSIMI ARKËTARE

by webadm19 on 2021-03-30 09:51

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ARKËTARE për Qytetin e Elbasanit.

Për Fondin BESA e vetmja udhë është ajo e Suksesit!

by admin on 2021-03-11 08:49

… e suksesit profesional, institucional dhe social mbi të gjitha.

Newsletter Vol II Janar 2021

by admin on 2021-01-26 03:04

TRAJNIM – RRITJA E PERFORMANCES SE SHERBIMIT TE ARKES

by admin on 2020-12-07 01:14

Procesi i rritjes së shërbimit të arkës pranë Degëve Rajonale të Fondit BESA

Projekti Internship 2020

by admin on 2020-12-03 10:40

Gjatë periudhës korrik-nëntor 2020, Fondi Besa ka organizuar për herë të parë Projektin Intership ..

Trajnimi i stafit të ri

by admin on 2020-11-11 11:01

Trajnimi i stafit mbetet prioritet i Fondit Besa.

NEWSLETTER – KORRIK 2020

by webadm19 on 2020-07-06 06:18

Për të lexuar NEWSLETTER klikoni linkun e mëposhtëm: Newsletter Korrik 2020

Zyrat e reja qendrore të Fondit Besa

by webadm19 on 2020-07-03 12:54

Zyrat e reja qëndrore të Fondit Besa!

Intervista e Drejtorit Ekzekutiv të Fondit Besa, Prof. Asoc. Dr. Bajram Muçaj për TV FAX NEWS

by admin on 2020-06-09 07:28

Fondi Besa/ Trajnime për të gjithë stafin rreth sigurisë në punë

by admin on 2020-02-25 02:14

Departamenti i Burimeve Njerëzore