fbpx

NJOFTIM PËR TAKIMIN E ASAMBLESË SË AKSIONARËVE TË FONDIT BESA 2016

Për të gjithë anëtarët e Asamblesë së Aksionarëve të Fondit BESA…

Read More

MARREVESHJE BASHKEPUNIMI “Për arkëtimet e kësteve të kredive në zyrat postar”

Fondi BESA sh.a. has signed a Cooperation Agreement with the…

Read More

Çmimi “PLATINUM AWARD”

Fitues i Çmimit “PLATINUM AWARD” për Planifikimin Strategjik, Kënaqësinë e Klientit, Lidershipin dhe Standardizimin

Read More

Çmim nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë

Award from the Albanian Chamber of Commerce and Industry…

Read More

Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve

According to the Law No. 9901, dated 14.04.2008 “ON ENTREPRENEURS AND COMPANIES”…

Read More

Presidenti I Republikës, Prof. Dr. Bamir Topi nderoi Fondin Besa sh.a me “Medaljen e Mirënjohjes”

On April 10, 2012, the President of the Republic, Prof. Dr. Bamir Topi…

Read More

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Kredisë me BERZH

Fondi BESA është institucioni i vetëm mikrofinanciar të cilit ju akordua një kredi nga BERZH.

Read More